Hải Sử Tuyển Tập

Quyển Hải Sử Tuyển Tập do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải ấn hành năm 2004, nay được tái bản lần 2 năm 2019 dưới hình thức điện tử. Sách được hiệu đính với nhiều tài liệu bổ túc, đặc biệt Danh Sách Quân Nhân Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Hy Sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa được cập nhật từ các tài liệu mới thu thập được.

Sách được phổ biến trên trang Web của các hội:

Hội Cửu Long, Hải Quân Nam California: www.hoicuulong.com

và Hội Hải Quân Việt Nam tại Đức quốc: http://navygermany.gerussa.com/

Mọi ý kiến nếu có, xin email về HQVN@yahoo.com.

Mời xem Quyển Hải Sử Tuyển Tập Version 2, click Mũi tên:

Tran Kim Ngoc chuyen

Comments

Popular posts from this blog